Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

Idrættens værdier og kultur – Teori og praksis

195,00 DKK

190 på lager

-
+

Beskrivelse

Idræt handler om både kamp, leg og dans. Formålet med det hele er kropslig udvikling – og en hel del  mere. Menneskets lyst til fysiske udfoldelser, som ikke er knyttet til nødvendigt fysisk arbejde, er gennem tiderne blevet tillagt forskellig betydning. I dag er ingen i tvivl om, at fysisk aktivitet er en nødvendighed for den enkelte og for folkesundheden som sådan. Ofte begrundes dette med henvisning til menneskers sundhed i en ren fysiologisk forstand. Det er naturligvis en vigtig pointe. Denne bog er et forsøg på at vise, at ’bevægelse’ i skolens idrætsundervisning indeholder en bredere fagforståelse, som indeholder udviklings- og dannelsesperspektiver, der udvider det sundhedsperspektiv, der ligger i en entydig fysiologisk forståelse. Bogen viser også, hvordan nye typer af idrætsaktiviteter finder ind i skolens undervisning, og hvordan idrætslæreren med didaktiske redskaber kan planlægge og tilrettelægge en tidssvarende og læringsorienteret idrætsundervisning. De fleste elever er glade for idrætsfaget, men forskning viser, at faget har meget mere at byde på end det, som ofte bliver praktiseret på en del skoler. Faget kæmper med sin egen status som enten ’pausefag’, aktivitetsfag, støttefag til skolens ”vigtige” fag – eller et fag med sine helt egne værdier og egen kultur. Denne bog er et bidrag til sidstnævnte fagsyn. Bogen er opdelt i fire hovedafsnit:

  • Idrætsfagets fundament som basisfag og kendetegn som undervisningsfag
  • Dannelse og identitet i idrættens univers
  • Idræt som læringsfag
  • Didaktiske redskaber til idrætsundervisningen

De fire afsnit viser fagets kompleksitet, fagets dannelsespotentialer samt udfordringer og konkrete handlemuligheder i idrætsundervisningen. Der er mange forskellige forventninger og ønsker til  idrætsfaget i folkeskolen. Folkeskolereformen fra 2014 indeholder også nogle tanker om en skole i og med mere ’bevægelse’. Nogle ser dette som en mulig styrkelse af blandt andet idrætsfaget, mens andre ser en risiko for, at faget bliver reduceret til en form for støttefag for andre fag i skolen. Denne bog er et forsøg på at præsentere nogle grundlæggende værdier, kulturer og praksisser i faget, som strækker fagets potentialer længere ud, så begreber som læring, motivation og dannelse kan forstås i en  sammenhæng, hvor fagets egenværdi med fokus på elevernes alsidige udvikling er i fokus.

Læs Folkeskolens anmeldelse af bogen her

Indhold:
Jens-Ole Jensen: Skoleidrættens værdier og kultur
Tina Thilo & Mette Rose Eriksen: Idrætsunderviseren – en skabende kaospilot
Annemari Munk Svendsen: Værdier i idrætten
Helle Winther: Lev stærkt – om grundfølelser i idrættens rum
Esben Stilund Volshøj: Fra traditionel foreningskultur til fitness
Thomas Dam: Vi følte, pigerne var dårlige
Inge Regnarsson: Urbane idrætsmiljøer – i fagets klassiske discipliner og i skolens liv
Søren Andkjær: Fra enkelt friluftsliv til adventure
Jesper von Seelen: Fra mål – til læring
Mette Munk: Bevægelse i helhedsskolen – idræt som mål eller middel?
Louise Kamuk Storm & Kristoffer Henriksen: Motivation: fra grundlæggende behov til gode idrætsmiljøer
Bodil Borg Høj: Entreprenørskabsundervisning og idræt
Lars Elbæk: Nye teknologier i idrætsundervisningen
Børge Koch: Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen

Udgivelsesår: 2014

Yderligere information

Vægt 0,310 kg

Du kunne også være interesseret i