Om KvaN

KvaN er et tidsskrift for læreruddannelse og skole. Det udkommer med tre numre pr. årgang. Indholdet går på tværs af fagene. KvaN tilrettelægger og bearbejder faglige og pædagogiske temaer, så hvert nummer er bygget op som et temanummer.

Disse temanumre leverer stof til og rejser spørgsmål i forbindelse med arbejdet som lærer i folkeoplysningen og skolen i særdeleshed. Artiklerne i KvaN er ligeledes væsentlige i læreruddannelsen.

KvaN er en selvejende og uafhængig institution. Redaktionen er ansvarlig over for KvaNs venner. Alle abonnenter har mulighed for at deltage i det årlige idé- og kritikmøde.

På hvert af landets læreruddannelser findes en KvaN-kontaktperson.

Selskabsform: Forening, non-profit
Antal ansatte: 2
Etableringsår: 1981

Man reading book in the bedroom

Hvorfor KvaN?

KvaN behandler temaer, som har både aktuelle og almene perspektiver.
En KvaN-artikel er ofte baseret på forskning, et større pædagogisk udviklingsarbejde, en afhandling eller en nylig udkommen bog. Det vil sige, at artiklerne ofte er en lidt nemmere tilgængelig og koncentreret udgave af et større skriftligt produkt, som man således bliver introduceret til.
Artiklernes bredde. I et KvaN-nummer er der altid flere vinkler på et tema.
Teori og praksis. Det valgte tema behandles i både et teoretisk og et praktisk perspektiv.
Sammenhæng med studiet. Mange væsentlige studieemner og forløb i læreruddannelsen har deres eget temanummer i KvaN.
KvaN er skrevet direkte til lærerstuderende og lærere. KvaN er det tidsskrift, som de fleste lærerstuderende vælger at abonnere på.

Og hvorfor navnet KvaN?

KvaN er en skærmplante, som vokser vildt i Danmark og i det øvrige Norden. Men helt fra middelalderen har den været dyrket og anvendt som lægeurt. Det siges, at dengang den sorte død hærgede menneskeheden, åbenbarede ærkeenglen Gabriel sig for en gudfrygtig mand i en drøm og forkyndte ham det råd at tygge på kvanrod som forebyggelse imod pest. Og i en gammel islandsk urtebog står der bl.a. om lægeurten kvan, at den har en stimulerende, styrkende virkning, renser blodet, hjælper imod forkølelse og forhindrer forrådnelse.
Da KvaN i 1981 udkom med det første nummer, fandt redaktionen, at navnet på den smukke og kraftfulde plante ville være et godt navn for tidsskriftet.

Young woman resting in summer park reading a book. Education and sudy concept

Mød redaktionen og studentermedarbejderne

Fra  venstre (bagerste række): Søren Bastholm, Torben N. Rasmussen & Asger Engh. 

Fra venstre (forreste række): Anne Søndberg, Inger Maibom, Vibeke Boelt, Olivia Børsting & Louise Lottrup.