Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

Den levende vekselvirkning

50,00 DKK

Ikke på lager

Beskrivelse

Grundtvig og Kold udtrykte først og fremmest pædagogiske programerklæringer, men de formulerede ikke en egentlig pædagogisk teori. Det forhold fritager imidlertid ikke den moderne lærer fra at sprogliggøre det grundtvig-koldske i en mere teoretisk forstand.

Dertil kommer, at det grundtvig-koldske skal gøres nutidigt. Det, Grundtvig og Kold udtrykte for 150 år siden, kan ikke bare uantastet gentages i dag.

Læs Folkeskolens anmeldelse her

Indhold:
1. Hvad er en holdningsskole?
2. Holdninger og værdier i skole og samfund
3. Grundtvigs liv, levned og samtid
4. Grundtvigs skoletanker
5. Christen Kolds liv og virke
6. Grundtvig i pædagogikkens historie
7. Folkelighed og oplysning
8. Historien, dødvægt eller balast
9. Danskhed og modersmål
10. Mundtlighed, tale og samtale
11. Fortælling, hvorfor og hvordan?
12. Demokrati, en levende vekselvirkning
13. Didaktik, en levende vekselvirkning

Forfatter: Ole Pedersen

Udgivelsesår:2003

Du kunne også være interesseret i