Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

KvaN 128 – Børn og unges trivsel

65,00 DKK

Ikke på lager

Beskrivelse

Børn og unges trivsel fylder meget i disse år. Vi har tilsyneladende fået skabt et samfund, hvor sta-
dig flere børn – og især unge mistrives. Det har betydning for deres identitetsdannelse og deres ge-
nerelle udvikling i – og uden for skolen. Nogle hælder til det synspunkt, at vi har skabt et præstati-
onssamfund i opdragelsen, i medieteknologier og i skolen. Andre gør opmærksom på, at trivsel og

mistrivsel måske får os til at glemme hvad der kan betegnes som almindelige, normale livsudfor-
dringer. I skolen kan der være en risiko for, at skolens egentlige faglighed træder i baggrunden, til

fordel for mere problemløsning af sociale udfordringer. Alle synes dog at være enige om, at det at
opleve tilhørsforhold i ’fællesskaber’ er afgørende for at kunne udvikle en positiv selvforståelse. En
positiv selvforståelse kan fremme børn og unges trivsel – og dermed også deres motivation for

deltagelse og læring i skolen. Temanummeret introducerer til begrebet ’trivsel’ og belyser væsent-
lige udfordringer og diskurser om emnet.

Du kunne også være interesseret i