Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

KvaN 121 – Lærerens autoritet

65,00 DKK

531 på lager

-
+

Beskrivelse

Efter ungdomsoprøret gjorde lærerne op med den autoritære skole. De ønskede at udvikle et ligeværdigt forhold til eleverne og en mindre autoritær skolekultur. De forlod den traditionelle lærerrolle, men havde ikke svar på, hvordan læreren skulle træde ind i en ny rolle. Eleverne efterspørger både ligeværdighed og autoritet fra læreren, men hvordan er man en autoritet på en ikke-autoritær måde? De lærerstuderende ved, at autoritet er nødvendig for en lærer, men opgaven er kompleks. I temanummeret stilles der skarpt på lærerens autoritet i skolen, og det undersøges, hvordan denne autoritet kan udvikles og vedligeholdes.

I dette tidsskrift kan du læse følgende:
Carsten Fogh Nielsen: Autoritet og tillid
Lejf Moos: Udviklingen af professionsautoriteternes samfundsmæssige, politiske og pædagogiske grundlag
Louise Klinge: Lærer uden skældud
Johannes Fibiger: Faglig autoritet – Når læreren inkarnerer sit fag
Helle Khazen: Lærerens autoritet – en fortælling fra praksis
Lillian Rhode og Charlotte Wurr: Professionel autoritet – handling og refleksion
Jens H. Lund: Viden om viden – en kilde til autoritet?
Torben Nørregaard Rasmussen: Professionel autoritet – i en umulig profession

Udgivelsesår: 2021

HELT AKTUELT:
Lærerens professionelle autoritet og dannelse kan blive et nyt fag i en kommende ny læreruddannelse

KvaN 121 er med sit tema om lærerens autoritet helt aktuel. I et samlet skrift, som du kan læse her, lægger en udviklingsgruppe forslag frem til en ny læreruddannelse.  På s. 8 kan man læse følgende:
”Udviklingsgruppen betragter dannelse som et kerneelement i læreruddannelsen og foreslår derfor, at dannelse fremhæves i en ny og udvidet formålsbeskrivelse, og at dannelse skal indgå? i hele uddannelsens indhold. Det bør ske i alle fag og i to nye fag med særskilt fokus pa? dannelse. I ’Skolen som dannelsesinstitution’ skal skolens alment dannende opgave tydeliggøres og forankres. I ’Lærerens professionelle autoritet og dannelse’ skal man have fokus pa? de lærerstuderendes fagpersonlige dannelse.”

På s. 37, 39, 58 og 64 i udviklingsgruppens forslag kan du læse mere og mere konkret om faget. Og tanker om lærerpersonens dannelse finder man mere bredt formuleret i hele skriftet.

Yderligere information

Vægt 0,18 kg

Du kunne også være interesseret i