Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

KvaN 111 – Relationskompetence

65,00 DKK

145 på lager

-
+

Beskrivelse

Det er en central læreropgave at udvikle og vedligeholde gode relationer til eleverne. Nyere forskning peger på, at didaktisk kompetence, klasseledelseskompetence og relationskompetence er de vigtigste kompetencer for en lærer i skolen i dag, og relationsarbejde indgår nu som et af tre indholdsområder i faget praktik i læreruddannelsen. Men selvom langt de fleste er enige om relationskompetencens vigtighed, kan det være svært at definere den nærmere. Hvad vil det sige at kunne indgå i relationer på en konstruktiv måde, og hvilke konkrete færdigheder kræver det? Det kan forekomme diffust og så tæt knyttet til den enkeltes personlige træk, at det kan føles svært at tale om og ændre på. Kan det overhovedet læres og øves, og hvordan kan der i givet fald arbejdes med denne kompetence i læreruddannelsen? Temanummeret giver bud på svar på disse spørgsmål og uddyber den viden, der foreligger.

I dette tidsskrift kan du læse følgende artikler:
Per Fibæk Laursen: Relationskompetence – Et sejrende begreb
Louise Klinge: Udvikling af relationskompetence i læreruddannelsen
Maja Nørgaard Jacobsen: At have både sig selv og eleverne på sinde – lærerens mentaliseringskompetence
Clarissa Corneliussen: Nærvær i en travl skolehverdag
Anne Linder: Relationsbaseret teamsamarbejde
Birthe Lundgaard: Skole-hjem-samarbejdet som omdrejningspunkt for relationskompetence
Anette Ingemansen: Relationskompetence i efterskolen
Lene Wagner: Relation og fag i skolens undervisning – to sider af samme sag
Noomi Mathiesen: Amor Mundi – kritiske betragtninger om relationskompetencebegrebet

Udgivelsesår 2018

Yderligere information

Vægt 0,18 kg

Du kunne også være interesseret i