Få 10% ved køb af 5 eller flere eksemplarer

KvaN 125 – Online

Beskrivelse

Digitalisering er over en årrække blevet en central del af vores tilværelse, både indenfor uddannelsesinstitutioner, i familier og hos individer. Og med telefoner, tablets, internet og sociale medier i lommen har vi ændret vores vaner. Vores privatliv, børnenes skoleliv og de fagprofessionelles arbejdsliv har fået en online-dimension, som vi alle må forholde os aktivt til. Med afsæt i skolens pædagogiske praksis vil dette temanummer udfolde en vifte af fagligt forankrede perspektiver på vores relativt nye online-tilværelse. De ændrede vaner og de nye måder at socialisere på kalder på, at vi betragter det at være online på nye og mere nuancerede måder. Temanummeret vil forholde sig til børns digitale liv, digital undervisning, læringsportaler, forældre og børn i relation til det digitale.

Udkommer 1. April

Du kunne også være interesseret i